BAI THO CÂY DÂY LEO In
Thứ năm, 20 Tháng 2 2014 16:03

Cây dây leo

                                                                                 XUÂN TỬU

Cây dây leo
Bé tí teo
Ở trong nhà
Lại bò ra
Ngoài cửa sổ


Hỏi vì sao
Cây trả lời
Ra ngoài trời
Cho dễ thở


Hứng nắng gió
Gội mưa rào
Cây mới cao
Hoa mới đẹp

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: